<$BlogRSDUrl$>

30.8.03

Dagens Blix 

Far utor / Dine Skor! / Her du stender paa heilag Jord:
Her er Staden av Herren vard, / Her er Himmelens Fyregard.
Her er Guds Kyrkja og Hus, / Her er Guds Kyrkja og Hus.

----------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye II, Christiania: Det norske Samlaget, 1870

Denne er interessant! Det er ein original Blix-tekst, som spelar saman med ei rad ulike bibeltekstar. Det er ein kyrkjesalme, tvers gjennom "gammalkyrkjeleg," men sett på ein (for samtida) ny og lågkyrkjeleg melodi. Blix oppgjev tonen "Våga dig" (to vers av songen nedst på sida), ein song skriven i 1854 av den kjende svenske vekkingsforkynnaren Carl Olof Rosenius (1816-1868). No har Rosenius nytta andre sitt arbeid i denne songen (rull ned til overskrifta "Vem skrev vad?"); versemål og opphavsmann peikar i retning av den danske presten Hans Agerbek (1798-1869) sin song "Uforsagt, vær på vakt." Alle seinare Blix-utgåver oppgjev denne som tone; problemet er berre at det finst mange ulike melodiar til "Uforsagt, vær på vakt." Eg har att eit godt stykke detektivarbeid her, som det ikkje er tid til no.

Bruken av ein moderne melodi frå lågkyrkjeleg song er eit interessant og - trur eg - radikalt trekk. Salmen står i Norsk Salmebok på nr. 538 som "Heilag er kyrkja her," med nyskriven melodi av Terje Kvam. Men eg saknar det opphavlege første verset sårt.

Send ein kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 30.8.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?