<$BlogRSDUrl$>

7.8.03

Dagens Blix 

Den Paaske er væl ljos og blid
Fyr deim, som kjenna Naadens Tid
Og tungt med Syndi dragast:
For gjenom Jesu Grav me kann
No skoda inn i Livsens Land,
Der det til Siger dagast.
Den Tid Vaar Strid
Væl fekk Ende, sælt seg vende Verste Naudi,
Daa Guds Son stod opp av Daude.

--------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye [I], Christiania: Det norske Samlaget, 1869

Hans Adolf Brorson (1694-1794), dansk biskop og pietismen sin store salmediktar, er opphavsmann til denne påskesalmen. Brorson-salmane var svært populære i Noreg. Ikkje minst den store mengda folketonar til Brorson-tekstar vitnar om det.

Det er sjeldan ein finn haltande rim hjå Blix. Han var vel ikkje nøgd sjølv med "Naudi" og "Daude" i dei to siste linene, for i andre utgåva (1883) lyder desse linene slik: "... Sorg og Saknad, Daa Guds Son av Daude vaknad."

Her kjem Brorsons original, til samanlikning:

Hvad er dog Paaske sød og blid
For dem som kende Naadens Tid,
Og Syndens Jammer finde,
I Jesu aabne Grav at se,
At alle Himle ad os le,
Og Sejrs Kranse binde,
Den Dag Vor Sag
Og Elende Fik en Ende Da vor søde
Jesus han stod op fra Døde
-----------------
H. A. Brorson, Troens rare Klenodie (1846-utgåva) nr. 45

Oppdatering, 25.11.2003: Sjå heile salmen.

Send ein kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 7.8.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?