<$BlogRSDUrl$>

13.8.03

Dagens Blix 

Vaar Gud han er so fast ei Borg. / Han er vaar Skjold og Verja.
Han ver oss i all Naud og Sorg, / Som Hjartat her vil herja.
Vaar gamle Fiend gram / Med Aalvor no fer fram.
Hans Vaapen her paa Jord / Er List og Lygn og Mord.
Hans Jamning ei er funnen.

--------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye [I], Christiania: Det norske Samlaget, 1869

Før Blix hadde Ivar Aasen gjort eit forsøk på å omsetje denne klassiske Luther-salmen (1855). Men han tykte Blix hadde lukkast betre. Aasen og Blix arbeidde svært tett saman, mellom med omsetjinga av Det nye testamentet til landsmål (ferdig 1889). Her er Aasens omsetjing av same verset, til samanlikning (frå Skrifter i Samling I, s. 189):

Vaar Gud han er vaar faste Borg, / Vaar gode Skjold og Verja;
han hjelper oss or Sut og Sorg, / naar Trengslor um oss herja.
Den gamle Fiend’ er / med Ufred atter nær;
stor Magt og Svik dertil / han mot oss nøyta vil.
Paa Jord er ei hans Like.

Send ein kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 13.8.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?