<$BlogRSDUrl$>

22.8.03

Dagens Blix 

Sjaa no vil Jesus draga / Inn i den Mordarstad,
Endaa dei honom laga / So harmelegt eit Blodebad.

--------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye II, Christiania: Det norske Samlaget, 1870

Pasjonssalme av Kingo (1634-1703) originaltekst her. Vi er attende i den lutherske ortodoksien. Eg hadde trudd at "mordarstad" (om Jerusalem) blei i kraftigaste laget etter 1940-talet; antisemittismen er ikkje veldig langt unna; men salmen og ordet er framleis med i Norsk Salmebok frå 1985 (nr. 134).

Versemålet er interessant. I siste line har Blix to stavingar meir enn Kingo. Melodien i Kingos Graduale ("koralbok") har ei sløyfe her, eit par ekstratonar som Blix set tekst til. Samspelet mellom tekst og musikk er eit studieobjekt i seg sjølv. Det vil eg kome attende til. No får Blix eit problem seinare med si musikalske løysing. Melodien vart nemleg forenkla, og sløyfa i siste line teken bort. Så var det ikkje lenger plass til dei to ekstra stavingane. Dei forsvinn i neste utgåva av Nokre Salmar (1883).

Send ein kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 22.8.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?