<$BlogRSDUrl$>

27.8.03

Dagens Blix 

I Edens sæle Sumar / Eit Tre av Rotom rann,
Og fram av kvar ein Kumar / Sprang evigt Liv fyr alle Mann.

----------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye II, Christiania: Det norske Samlaget, 1870

Påskesalmen "I Edens sæle sumar" er ein favoritt mellom hymnologar, men så lite sungen i norske kyrkjelydar at han ikkje kom med i Norsk Salmebok (1985).

Den gjennomførte bruken av Eden-motivet, det tapte paradiset som vert attvunne, kan minne om Ingemann-salmen "I østen stiger solen op." Medan sola er sentralmotivet der, er det her Livstreet, eit motiv Blix ofte nyttar, men aldri så gjennomført og så originalt som her. Det er eit bibelsk sentralmotiv, som førekjem både i dei første og i det siste kapitlet i Bibelen.

Blix arbeidde vidare med denne salmen. Melodien som er oppgjeven, "O Jesu for din Pine" (ein Kingo-salme) er gått ut av bruk, kan hende alt i Blix si samtid? I andre utgåva av Nokre Salmar (1883) har salmen fått ny tone, "Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren." Det gjev eit heilt anna versemål, med vers som er om lag tre gonger så lange.

Kjelde for bibelsitata: Bibelen.no
Send ein kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 27.8.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?