<$BlogRSDUrl$>

15.8.03

Litteratur om Blix 

Halvorsen, J. B. 1885
"Blix, Elias," Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880 (Kristiania: Den norske Forlagsforening), 2.353-354
Liestøl, Knut. 1925
"Blix, Elias," Norsk Biografisk Leksikon (Oslo: Aschehoug), 2.24-26
Vågdal, L. M. 1936
"Elias Blix," i Elias Blix, Salmar, songar og kvad, Bergen: Lunde
Berggrav, Eivind. 1936
Elias Blix: Kristentypen og personligheten, Oslo: Aschehoug
Sønderland, Oskar. 1950
Elias Blix og salmediktinga hans, hovudoppgåve i litteraturhistorie, Universitetet i Oslo
Bolling, Reidar. 1953
Elias Blix, Oslo: Samlaget
Djupedal, Reidar. 1968
"Elias Blix og salmane hans," i Elias Blix, Der eit fjell stig mot sky (Oslo: Noregs Boklag), 191-208
Bull, Tove. 1972
Dei første nynorske salmane: Ein idéanalyse av originalsalmane til Elias Blix, hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Trondheim
Olsen, Kurt-Johnny. 1986
Elias Blix - mannen og verket, Sandhornøy: J.A. Eilertsen
Djupedal, Reidar. 1986
"Elias Blix - salmeskald og folkesongar," Kirke og Kultur 91/5, 267-274
Lønning, Per. 1986
"Elias Blix - eit 150-års-perspektiv," Kirke og Kultur 91/6, 362-371
Elseth, Egil. 1989
Elias Blix: Verk og virke, Oslo: Verbum
Segtnan, Jon. 1998
"Elias Blix - han som grunnla den nynorske salmediktinga," P 2-Akademiet: L (Oslo: NRK P 2), 123-134 [opphavleg radioforedrag, 31.05.1997]
Tømmerberg, Finn. 1999
Elias Blix - Norwegian Hymn Writer ant Poet of Nordland: A Biography with Translations of Selected Songs and Hymns, Halsa: Finn Tømmerberg
Bull, Tove. 1999
"Blix, Elias," Norsk Biografisk Leksikon (Oslo: Kunnskapsforlaget), 1.369-370
Grønningsæter, Fredrik. 1999
"Elias Blix: Kyrkjebenken sin salmediktar," Vårherres verden: En bok om kirke og gudstro i Nord-Norge gjennom 1000 år (Oslo: Presteforeningen), 127-135
Elstad, Hallgeir. 2002
"Elias Blix: Ei livssoge," Kirke og Kultur 107/1-2, 523-534

Og dette er berre eit utval, mest styrt av biografiske innslag. Salmediktinga til Blix er ofte kommentert.

Send ein kommentar.
# lagt inn 15.8.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?