<$BlogRSDUrl$>

11.8.03

Nytt om Blix i Tromsø 

Attende til kjeldene til Blix sine år i Tromsø (1853-1859).

To (for meg) "nye" og interessante kjensgjerningar (sjølvsagt har andre oppdaga dei før, men det står ikkje noko om dei i Blix-biografiane):

1. Blix hadde samisk som fag på seminaret. Rett nok var det berre det første året (i 1854-1855 var seminaret utan samisklærar), men han gjorde det bra, og fekk beste karakter: Rein 1. Spørsmål: I kva grad tok Blix stilling i den innfløkte diskusjonen om handsaminga av samane i skole og kyrkje? Han var sjølv ei tid ansvarleg for denne politikken, som kyrkjestatsråd i regjeringa Sverdrup frå 1884!

2. Blix var mellom stiftarane av Tromsø Indremisjon 10. desember 1858. Spørsmål: Kva fortel dette om kristendomstypen hans?

Send ein kommentar.
# lagt inn 11.8.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?