<$BlogRSDUrl$>

4.8.03

Vel møtt til BlixBlog! 

Oppdatert 28.05.2004
BlixBlog
er ein vevlogg (medan vi ventar på eit betre nynorsk ord) tileigna salmediktaren, bibelomsetjaren, lingvisten og politikaren Elias Blix (1836-1902).

Bak BlixBlog står Anders Aschim. Eg arbeider med ein større biografi om Blix, med stønad frå Det faglitterære fond og Institusjonen Fritt Ord. BlixBlog vil vere ein skrivelogg, der eg gjer greie for arbeidet og noterer observasjonar, refleksjonar, spørsmål og problem undervegs. Send gjerne ein kommentar - og ver klar over at det kan hende kommentaren din blir referert, med mindre du uttrykkjeleg reserverer deg.

Kva BlixBlog elles kan bli, vil vise seg på vegen. Dagens Blix vil vere ei fast spalte.

Dersom vevlogg er eit nytt fenomen for deg (som det er for meg), finn du ei lita innføring hjå Dagbladet.
# lagt inn 4.8.03
Send innlegget til nokon du kjenner

This page is powered by Blogger. Isn't yours?