<$BlogRSDUrl$>

30.9.03

Dagens Blix 

Guds Ord det er vaar Fedrearv, / Til Søner skal det ganga.
Den Ætt, som kjem, og den som kvarv, / Ved Ordet trufast hanga.
Gud giv og oss den Ros: / Ditt Ord det er vaart Ljos!
So lenge Verdi stend, / Det lyse i vaar Grend
Som Ervegull i Ætti!

-------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye III, Christiania: Det norske Samlaget, 1875

"Dette Verset stod i 2dre Heftet men kjem her i ny Umskrift," fortel ein fotnote. Når vi kjem til dei seinare utgåvene av Nokre Salmar, skal vi sjå at Blix ikkje berre utvida samlinga ved å dikte nye salmar, han arbeidde i høg grad vidare med dei tidlegare salmane sine og.

Poetisk er denne versjonen sterkare enn den førre, men den skapar eit problem for ettertida (notida) som Blix neppe tenkte på: Salmen er kjønna ("gendered") på ein måte som i dag vanskeleg let seg forsvare. Norsk Salmebok (nr. 550) har halde på "fedrearv", men "Søner" er bytta ut med "borni".

Send ein kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 30.9.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?