<$BlogRSDUrl$>

1.9.03

Dagens Blix 

Den Naud og Trengsla, som eg lid, / So lenge Kyrkja er i Strid,
Den skal eg fulla gløyma,
Naar eg med alle Helge kved / Ein Sigersong i evig Fred,
Og Tonar fram skal strøyma!

----------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye II, Christiania: Det norske Samlaget, 1870

"Den sigrande kyrkja" står det som overskrift over salmen. Det er ikkje heilt dekkande. Salmen ber preg av individuell himmel-lengsel. Teksten er "etter Kingo," og tonen er oppgjeven som "Om Himmerig vi tale vil." Eg har ikkje Kingos salmebok, og i dag må eg melde pass: Eg finn korkje originaltekst eller -melodi. Kan nokon hjelpe?

Send ein kommentar.
Laurdagens Blix.
# lagt inn 1.9.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?