<$BlogRSDUrl$>

2.9.03

Dagens Blix 

Guds Ord det er eit heilagt Sverd, / Som saara maa ei syndug Verd,
Men og kann Saaret grøda.
Snart talar Gud i heilag Logn, / Snart tek han Toresky til Vogn,
Hans Ord i Ljonet gløda.
I Eld / Paa Fjell
Fer han neder, / Gjenom Veder / Høgt det tonar,
Kor Guds Log mot Syndi ljonar.

-------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye II, Christiania: Det norske Samlaget, 1870

Under overskrifta "Guds Ord" i dette heftet har Blix to salmar med same byrjingsorda: "Guds Ord det er ...," utan tvil inspirert av Grundtvigs "Guds Ord det er vårt arvegods." Omsetjinga av den kjem i morgon. Salmen i dag er ein originalsalme, og på fleire måtar ein typisk Blix-tekst. Kombinasjonen av den fine bibelske intertekstualiteten og naturbileta (som òg gjerne har bibelsk bakgrunn) kjem kan hende best til uttrykk i opninga av tredje verset:

Guds Ord det er mitt Siloam / Der Livsens Kjelda sildrar fram,
Som Herrens Hage vatnar


Den bibelske bakgrunnen for det første verset er særleg å finne i Hebrearane 4,12, Salme 104,3 og 2. Mosebok 19.

Kjelde for bibelsitata: Bibelen.no
Send ein kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 2.9.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?