<$BlogRSDUrl$>

3.9.03

Dagens Blix 

Guds Ord det er vaart Ervegods. / Me vaare Born det læra.
Gud giv oss i vaar Grav den Ros: / Me heldt det høgt i Æra!
So lenge Soli renn, / So lenge Verdi stend,
Um Allting undan kvarv, / Lat daa ditt ord i Arv
I vaare Ætter ganga!

-------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye II, Christiania: Det norske Samlaget, 1870

Grundtvigs (1783-1872) originaltekst lyder:
Guds Ord det er vort Arvegods, / Det skal vor Afkoms være,
Det være skal i Grav vor Roes, / Vi holdt det høit i Ære;
Det er vor Hjelp i Nød, / Vor Trøst i Liv og Død,
O Gud ! ihvor det gaaer, / Lad dog, mens Verden staaer,
Det i vor Æt nedarves!


Opprinneleg er dette femte verset av salmen "Guds Kirke er saa fast en Borg" (1817), ein parafrase over "Ein feste Burg ist unser Gott." Men det er dette eine verset som er blitt ståande, både i dansk og norsk tradisjon, med status nesten som kyrkjeleg nasjonalsong. Midnattsgudstenesta i Vår Frelsers kyrkje (Oslo domkirke) som markerte inngangen til det 20. hundreåret vart til dømes avslutta med nett dette salmeverset.

Send ein kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 3.9.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?