<$BlogRSDUrl$>

8.10.03

Dagens injurie 

Tromsø-Tidende, sundag 8. oktober 1854:
Ved suppleringsvalet på medlem til formannskapet etter bakarmeister Jordan (som var flytta frå byen) "fik Hr. Skræddermester Holm 22 Stemmer; næst ham var Hr. Skrædder Bjørner Erichsen, der fik 17 Stemmer." Valdeltakinga var låg, noko som uroar avisa.
Vi tage nemlig ikke i Betænkning at udtale vor Overbevisning om, at Valget af Bjørner Eriksen til Medlem af Formandskabet vilde været en ubehagelig Overraskelse for den større Del af Byens stemmeberettigede Borgere, da denne Mand er uden Praxis i Byens Kommuneforretninger og næppe kan formodes at have de Egenskaber, hvis Tilstedeværelse bør være det ledende Hensyn ved et besindigt og heldigt Valg. Med hvilken Iver imidlertid et vist Parti arbeidede for ham, beviser noksom den Omstændighed, at En af hans Vælgere endog afgav to Stemmesedler, men hvoraf den ene dog blev tilbagevist.

Send ein kommentar.
# lagt inn 8.10.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?