<$BlogRSDUrl$>

2.10.03

Student av Blix 

Nokre dagar på Hamar, på besøk hos foreldra mine. Dessutan har dei statsarkiv her.

Stud. theol. (seinare biskop i Hamar) Henrik Hille har dette å fortelje far sin, Arnoldus M. Hille (biskop i Hamar), om korleis det var å studere hebraisk under professorane Elias Blix og Alexander Seippel i studieåret 1900-1901 (om du skulle lure på det: Den emeriterte Hamar-biskopen Georg Hille er son av Henrik og soneson av Arnoldus):

29. oktober 1900
Med hebraisken gaar det småt; Blix er meget langsom af sig.

8. november 1900
Blix gaar rolig, men sikkert fremad med hebraisken. Efter jul begynder jeg da at høre Exodos hos Seipell og maa læse Job paa egen Haand. Jens Saxe gaar nu og hører Job, saa jeg faar hans forelæsninger efter jul. … Rigtig fart kommer der vel knapt i selve teologien, før hebraisken er gjort unna.

25. mars 1901
Der er nu den forandring i hebraiskforelæsningerne, at vi ikke læser mandag. 2 af de 6 timer var nemlig oprindelig ekstratimer, og vi er nu kommet saa godt i fart, at vi ikke behøver at kile saa paa.

19. april 1901
I dag begyndte Blix at holde examinatorier i grammatikk; bare han ikke var saa frygtelig seig og sen, kunde vi lære meget deraf, tror jeg.

1. mai 1901
Fra i dag til næste torsdag har Seipell taget en ferie for at reise bort, eller rettere hjem til sin gård i Numedal.

11. mai 1901
Fredag kl. 10 begyndte saa examen; jeg var oppe først. Jeg blev hørt i Job 7 og klarte oversættelsen feilfrit. I den paafølgende gjennemgaaelse klarte jeg ogsaa de vigtigere spørgsmaal undtagen et om suffix med nun energicum. Om dettes brug gjælder det, at det ikke kan stå ved perfektum, men det havde jeg aldrig hørt verken af Blix eller Seipell, og havde heller ikke læst det. Dette gjorde, at jeg fik 1 -. … Efter sigende skal det være noksaa sjeldent, at Seipell giver 1.

Til lukke med karakteren, Henrik. Men eg er samd med Seippel: Suffiks med nun energicum burde du greidd.

Send ein kommentar.
# lagt inn 2.10.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?