<$BlogRSDUrl$>

10.11.03

Dagens Blix 

Det Folk, som sat i myrke Natt / Og djupe Daudeskugge,
Dei saag ei Sol i Auster spratt / Med Ljos og Liv og Hugge.
Dei saag so stor ein Dag / Eit Ljos med ukjent Lag
Som yver Jordi rann, / Og lyste vidt um Land
Med Sumar og med Sæla.

Ei Stjerna upp av Jakob stig! / So var den gamle Spaadom.
Men mang ei Ætt i Gravi sig / I Venting, Von og Traadom.
Dei venta tusund Aar: / Daa rann den Stjerna klaar
Og tendrad Dag paa Jord; / For trufast er Guds Ord,
Hans Lovnad Ja og Amen.

----------------------
Nokre Salmar (Andre rettade og aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1883), nr. 8

Den aller første salmen som lesarane møtte i første heftet av Nokre Salmar (1869) er heilt omarbeidd her. Det gjeld ikkje berre ortografi og morfologi. Endringane er gjennomgripande. Det andre verset lydde til dømes slik i førsteutgåva:
Det Stjerna var av Davids Hus, / Som helge Feder saago;
Men Davids Hytta fall i Grus, / Og Federne alt laago
I Gravom tusund Aar: / Daa rann den Stjerna klaar
Og tendrad Dag paa Jord; / For trufast er Guds Ord,
Hans Lovnad Ja og Amen.

Her er den bibelske hovudreferansen bytt ut. "Davids Hytta" (1869) spelar på Amos 9,11. Men "Stjerna ... av Jakob" (1883) finn vi i Bileam-oraklet, 4. Mosebok 24,17. Den siste teksten har òg ein viktig plass i "No koma Guds Englar," som vi skal sjå på i morgon.

Blix har til og med utelate eit heilt vers frå førsteutgåva, noko som sjeldan hender. Det gjeld det opphavlege fjerde verset, som gav att Gloria, englesongen på Betlehemsmarkene:
“Gud vere Lov i høgste Hægd! /Guds Fred med heile Jordi!
Og yver Mannens Ætt hans Tægd!”

Eg er ikkje sikker på at salmen vann på det.

Kjelde for bibeltekstane: Bibelen.no
Førre utgåva (1869).
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 10.11.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?