<$BlogRSDUrl$>

17.11.03

Dagens Blix 

Sjaa der Guds Lamb kjem gangande! / Stilt fer han fram på Ferdi.
Sjaa yver honom hangande / All Synd og Skuld i Verdi!
Til Offerstaden Vegen ber. / Han segjer: No eg ferdug er
Fyr Adams Ætt aa strida.
Dei syna Kross og Pinsla fram. / Han svarar: Gjerna, Saar og Skam
Eg viljug er aa lida!

----------------------
Nokre Salmar (Andre rettade og aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1883), nr. 13

Denne omsetjinga, av Paul Gerhardts pasjonssalme "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld," fortener ein meir utførleg analyse enn det eg har høve til her. Det er i røynda ei ny gjendikting Blix legg fram, samanlikna med det første forsøket i Nokre Salmar hefte I (1869). Medan 1869-versjonen hadde 8 vers, har 1883-versjonen fått 10, som originalen og Brorsons danske gjendikting (som ligg til grunn for Landstads salmebok). Til samanlikning: I 1869 lydde det første verset slik:
Sjaa der Guds Lamb kjem gangande! / Til Dauden stilt han skride.
Sjaa yver honom hangande / All Synd i Verdi vide!
Til Pinebenken Vegen ber. / Han segjer: “No eg ferdug er
Fyr Adams Ætt at strida.”
Dei syna alle Plagor fram. / Han svarar: Pinsla, Saar og Skam
Eg viljug er at lida!”

Salmen er eit kraftig uttrykk for ei luthersk-ortodoks forsoningslære, der Jesu blodige offerdød vert utmala i sterke fargar. Blix legg seg nær Brorsons gjendikting, men ikkje heilt. Linjer som Brorsons (vers 4)
Hvor saa man da det Offerlam / udi sit Blod at flyde;
Hvor saa man da hans Hjerte slaa, / Hver Aare som en Bæk at gaa,
Hans Rosenkinder blegne!

finn ein ikkje hos Blix. Det aktuelle verset blir noko mindre blodig og noko meir maskulint:
Du med ditt Blod paa Krossens Tre / Fyr mine Brot maa bøta,
Lid Hjarteverk og Spott og Spe, / So det ein Stein maa grøta.
Ditt Hjarta ber all Helheims Harm, / Til saart med Sukk det brest i Barm
Og Livet ut maa bløda.
Guds Lamb! kor kann eg løna deg, / At du vart saarad so fyr meg,
So meg du kunde grøda!

Førre utgåva (1869).
Fredagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 17.11.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?