<$BlogRSDUrl$>

23.12.03

Dagens Blix 

Or Høgdi ned i Verdi skin / Ei Morgonstjerna klaar og fin
Med Sanning og med Naade.
Du Jesse Rot og Davids Kvist, / Min Hjartans Brudgum, Jesus Krist!
Meg huggar i all Vaade.
Mi Sol / I Jol,
Væn og herleg, / Mild og kjærleg! / Gaavor gjæve,
Ljos og Liv til meg du heve.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), s. 21-24

I serien "Reformasjonskoralar i nynorsk språkdrakt" er turen i dag komen til Philipp Nicolai, "Wie schön leuchtet der Morgenstern." I Norsk Salmebok finn du denne under "Openberringstida" (nr. 89), ikkje under "Jul", og førstelinja er endra til "Ei morgonstjerne klår og fin frå Herren ned i verda skin". Det var vel i-formene som ikkje vart så enkle å skrive om, tenkjer eg.

Ulikt dei tidlegare har denne salmen vore gjennom ein del endringar mellom andre og fjerde utgåva. Eg skal ikkje trøytte deg med detaljar, du kan samanlikne sjølv, om du er interessert i slikt. Men eg må få peike på det nye flotte bokstavrimet som innleier vers 3:
(1870/83:) Du Eignastein og Perla god
(1891:) Du Glimestein med gullrein Glod
Eit par ordboksdefinisjonar til hjelp (Aasen, Norsk Ordbog, 1873):
eigna (adj.), ypperlig, fortræffelig.
Glimstein (i') m. Steen med en vis Glands og Farve; Ædelsteen.
Heile salmen (1891 - 1883 - 1870).
Førre utgåva.
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 23.12.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?