<$BlogRSDUrl$>

9.12.03

Lærarskolen 

Habakkuk-kommentaren er levert, og eg er attende i Tromsø på 1850-talet.

I bygningen som ligg til høgre på dette biletet gjekk Elias Blix på lærarskolen i åra 1853-1855. Den gamle amtmannsgarden låg rett nord for der Tromsøbrua kjem over sundet i dag. Framleis heiter gata der Seminarbakken.

Da Knud Knudsen tok dette biletet av huset, ved midnattstid ein sommardag på 1870-talet, var det flytt lenger sør på øya og gjorde teneste som "Schmidts Hotel."

Kjelde for biletet: Knudsen-samlinga, Universitetsbiblioteket i Bergen.
Send ein kommentar.
# lagt inn 9.12.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?