<$BlogRSDUrl$>

3.1.04

Dagens Blix 

Eit Barn er født, ein Son oss send, / Ein Son oss send,
I Betlehem, i Juda Grend. / Halleluja, Halleluja!

Hans Namn er Under, stor i Raad, / Ja stor i Raad,
Og Gud i Velde, sterk i Daad. / Halleluja, Halleluja!

Til Fredarfyrste er han sett, / Han inn er sett,
Og Riket reist i Davids Ætt. / Halleluja, Halleluja!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), s. 37-38

"Sjaa den nye Joletekst Esaias 9, 6. 7" har Blix skrive over denne salmen. Og melodien kan du få gjette. Første, andre og fjerde verset får du her. Sjølv den mest ihuga Blix-tilhengar lyt nok vedgå at dette er eit hastverksarbeid. Det syner seg alt i det formelle. Andre linja skal i denne forma repetere slutten av første, men her må ei rad naudløysingar takast i bruk.

Kjelde for bibeltekstane: Bibelen.no.
Heile salmen.
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 3.1.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?