<$BlogRSDUrl$>

9.2.04

Peikaren 

Eg legg inn ein ny peikar, til vevstaden nynorsk.tk. I sjølvpresentasjonen deira heiter det mellom anna:
Nynorsk.tk er ein ikkje-kommersiell nettstad for nynorskbrukarar over heile verda. Her finn du lenkjer til nynorske nettstader på verdsveven, samstundes som du kan delta i debattforumet vårt, og skrive innlegg i "open spalte". Nynorsk.tk vert driven på privat basis av Mats Indrefjord Høllesli, og vart lagt ut for fyrste gong 25. desember 2003.
Ei anna kjelde til nynorske nyhende er stadig nynorsk.no. Sidan Norsk Målungdom har lova bot og betring for gamle synder, skal dei få ein peikar, dei òg.

Send ein kommentar.
# lagt inn 9.2.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?