<$BlogRSDUrl$>

31.3.04

Dagens Blix 

Kvar den, som et av Herrens Braud / Og drikk av Kalken, som han baud,
Han Dauden hans forkynner,
At Jesus Krist, Guds Son so god, / Paa Krossen botte med sitt Blod
Fyr alle vaare Synder.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), s. 101-102

Salme over Paulus' versjon av nattverdorda, 1. Korintarbrev 11. Gjendikting, etter Sebald Heyden (1499-1561). Det ser ut til at det var W. A. Wexels som først omsette salmen til norsk (nr. 615 i Christiania-tillegget til Evangelisk-christelig Psalmebog, 1856). Men det er Landstads gjendikting (nr. 313 i Landstads Kirkesalmebog, 1869) Blix byggjer på.

Heile salmen (.pdf-fil).
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no.
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 31.3.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?