<$BlogRSDUrl$>

16.3.04

Dagens Blix 

Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet, Arkivsaker 1866, journalnr. 12/1866:
Til
det theologiske Fakultet.

Undertegnede tillader sig herved at melde sig til den forestaaende theologiske Embedsexamen.

Jeg er født den 24de Februar 1836. Allerede tidlig følte jeg stor Lyst til at studere, men da mine Forældre kun kunde skaffe mig den allertarveligste Skoledannelse, blev der Intet af denne Tanke, førend jeg i 1856 som Skolelærer kom til Tromsø. Her begyndte jeg da i mine Fritimer under Overlærer Steens Vejledning at forberede mig til Artium, som jeg underkastede mig i 1860. I 1861 tog jeg Andenexamen og begyndte nu paa det theologiske Studium, hvormed jeg siden den Tid har været beskjæftiget. Af det gamle Testamente har jeg læst 50 udvalgte Psalmer og Profeterne Joel, Obadja og Jona. – Min Privatpræceptor er Professor Dietrichson.

Christiania, 2den Maj 1866.

Ærbødigst
Elias Blix.

Jeg nødes her til at gjøre en Bemærkning angaaende mit Navn. Jeg har efter mine Forældres Ønske brugt Familienavnet Blix, der tilhører min Moders Familie, og som tillige er mit Døbenavn, indtil Hr. Kammerherre Holst i 1860 fandt det for godt at immatriculere mig under Navnet Blix-Pedersen. Det hjalp ej, at min Dimissor, Hr. Skolebestyrer Gjertsen protesterede og oplyste Kammerherren om det sande Forhold, Kammerherren var ubevægelig. Jeg troede at maatte give efter, da jeg ansaa Sagen for ubetydelig til at gjøre videre Kvalm i den Anledning; men jeg mærkede snart, at Resultatet blev, at jeg fik 2 forskjellige Navne med de deraf følgende praktiske Ulemper, og besluttede mig derfor til at lade hint Tillæg falde og bruge det Navn, jeg hidtil havde baaret.

Ærbødigst
E. Blix.
Førstegrøda av arkivundersøkingane mine ved Det teologiske fakultet. Dette er Elias Blix si oppmelding til teologisk embetseksamen, så vidt eg veit publisert for første gong her. Det er kveld alt, så eg får heller love deg meir i morgon. Berre ein sak i dag: Dette er den einaste staden eg har funne der Blix sjølv kommenterer namnet sitt. Det hjelpte ikkje. I eksamensprotokollen fekk han ver så god heite Blix-Pedersen.

Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 16.3.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?