<$BlogRSDUrl$>

24.3.04

Praktikum 

Frå Charakterprotokol No. 1 ved Det praktisk-teologiske seminar:
1868
260. Elias Blix66a
Skriftlig Examen d. 16 & 17 Januar.
Mundtlig do. 1ste Februar.
Katechisation d. 24. Januar.
Dimisprædiken d. 8 Marts i Oslo, Høimesse.
Characterer
PastoraltheologieLaudabilis.
KatechetikLaudabilis.
HomiletikLaudabilis.
LiturgikLaudabilis.
PædagogikLaudabilis.
KatechisationLaudabilis.
Dimisprædiken
Laudabilis.
HovedcharacterLaudabilis
C. P. Caspari.Jul. Bruun.Gisle Johnson.
Ex.Vidb. udst. & sendt ham 9/3.

Send ein kommentar.
# lagt inn 24.3.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?