<$BlogRSDUrl$>

16.4.04

Blix og Garborg att 

Ikkje minst hugsar Ivar Blix mykje frå sommaropphalda til familien på Slependen i Asker. Mellom anna fortel han:
Garborg var far og jeg og besøkte en gang vi kom fra Asker kirke. Mange år senere, da jeg som landbrukslærling var hos August Skjærpe på Jæren, besøkte jeg Garborg en søndag formiddag nettopp som han var kommet til Jæren.
Her finst altså dokumentert i det minste eitt besøk på Labråten. Det kan godt ha vore ved dette høvet at Blix og Hulda Garborg hadde den samtalen som resulterte i diktet "Modersmaalet". 21. august 1898, dagen diktet vart skrive, var i alle fall ein sundag. Ein skal jo ikkje sjå bort frå at Elias Blix kan ha vitja Labråten fleire gonger, men daglegdags var det tydelegvis ikkje.

Blix og Garborg I.
Blix og Garborg II (Reisestipend, 1882).
Blix og Garborg III (Albertine, 1886).
Blix og Garborg IV (Nettverka, 1900).
Blix og Garborg V (Asker).
Blix og Garborg. P. S.
Send ein kommentar.
# lagt inn 16.4.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?