<$BlogRSDUrl$>

6.4.04

Dagens Blix 

Gode Hyrding! Konungs Vyrding, / Konungs Vyrding du ber med Skil.
Drott utan Like, som fyr ditt Rike, / Som fyr ditt Rike læt Livet til!
Gode Hyrding! Konungs Vyrding, / Konungs Vyrding du ber med Skil!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 65

Og denne originalsalmen frå 1875 avsluttar den store samlinga salmar for langfredagen i siste utgåve av Nokre Salmar. Egil Elseth seier om Blix (s. 138): "Dei fleste vil vel vera samde i at pasjonstida ikkje har løyst ut diktargivnaden hans." Eg synest ikkje det er heilt rettvist, sjølv om fleire hymnologar har sagt liknande ting. Om ein berre ser på originalsalmane, kan det vere at ein får eit slikt inntrykk. Men dei mange gjendiktingane høyrer òg med til biletet.

Heile salmen (.pdf-fil).
Førre utgåva (1883).
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 6.4.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?