<$BlogRSDUrl$>

7.4.04

Dagens Blix 

Kven er han med Klungerkruna, / Som so lognt i Dauden gjeng?
Kven kann tyda rett den Runa / Yver Krossen, der han heng?
"Jesus, han fraa Nasaret, / Jødekongen", er der sett.
So dei maa hans Kongsnamn sanna / Og det fyr all Verdi kanna.

----------------------
Elias Blix, Salmar og Songar (Oslo: Olaf Huseby, 1900), s. 41-43

I 1898, sju år etter siste utgåva av Nokre Salmar, skreiv Blix to salmar til for langfredag. Dei tok han inn i Salmar og Songar. Denne ber overskrifta "Kristus vaar Konge", og går på melodien "Jesus, dine dybe Vunder". Salmen vart opphavleg prenta i det nynorske oppbyggingsbladet Stille Stunder 16. april 1898. Bladet kjem framleis ut. For alt eg veit, kan det vere den eldste nolevande periodiske publikasjonen på nynorsk. Påskenummeret fortalde diverre at redaktøren, forkynnar Alfred Hamre, er vorten sjuk.

Heile salmen (.pdf-fil).
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 7.4.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?