<$BlogRSDUrl$>

13.4.04

Emma 

På høg tid å introdusere:

EMMA ALVILDE MARIE BLIX, f. HANSEN
Da Christian Krohg i 1905 nede i Paris traff en ung mann som het Blix og var karikaturtegner, utbrøt han: "Så er De vel ikke sønn av kirkestatsråden?" "Jo nettopp," svarte ynglingen koldblodig.

Mange har sikkert delt Krohgs forbauselse over at den vittige karikaturtegner er sønn av den fromme salmedikter og alvorlige gransker i semittiske språk og gammeltestamentlig teologi. Forbauselsen pleier å gi seg når de får vite at karikaturtegneren også hadde en mor.

Emma Blix var født i Oslo i 1849 og døde der i 1927. Hennes far, snekkermester Hans Mathias Hansen, var en fremragende håndverker, som eksempelvis leverte møbler etter egne tegninger til Slottet, og man har nok lov til å tenke seg at Ragnvald Blix kan ha noe av sine kunstneriske anlegg fra ham – via sin mor. Tenker vi så på ånden i Ragnvald Blix' kunst, på hans blinkende vidd og karske humor, da kan det ha sin interesse å gjengi hva en av hennes andre sønner (hun hadde seks – og tre døtre) forteller: "Når det alltid hersket en livlig og naturlig stemning hjemme og når vi trivdes bedre hjemme enn ute, så var det ikke minst henne å takke, som med sitt muntre sinn aldri gikk trett i det daglige slit – – og bror Ragnvalds humoristiske sans tror jeg nok skriver seg meget fra henne."

Ulla Meyer, Norske mødre (Oslo: Jacob Dybwad, 1946), 138
Send ein kommentar.
# lagt inn 13.4.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?