<$BlogRSDUrl$>

2.4.04

Professor 

Professorutnemning 1879
Fra det academiske Collegium
ved det Kongelige Frederiks Universitet.
Christiania den 23 Juli 1879
J.-No. 262

Under 10de d. M. har det behaget H. M. Kongen at resolvere:

"At Universitetsstipendiat, Cand. theol. Dr. philos. Elias Blix naadigst udnævnes til extraordinær Professor i Hebraisk ved Universitetet fra 1ste Juli d. A. at regne med Forpligtelse til efter det academiske Collegiums nærmere Bestemmelse ogsaa at afholde theologiske Forelæsninger og til at deltage i den theologiske Embedsexamen."

Hvilket herved meddeles.

T. H. Aschehoug
p. t. Collegiets Formand

Til det theologiske Facultet
Send ein kommentar.
# lagt inn 2.4.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?