<$BlogRSDUrl$>

28.5.04

Dagens Blix 

92.
Tone 44: Hvad kan os komme til for Nød.

Gud, heilag Ande, rett oss lær / I Hjartans Tru, den reine,
Vaar Frelsarmann aa hava kjær / Og tena honom eine,
So me mot Daudens Fæla maa / Uti hans Saar den Frelsa faa,
Som han fyr oss fortente!

Hjelp, at din sæle Lærdoms Kraft / I Hjartat trutt me gjøyma!
Av Gudsords Braud og søte Saft / Lat Sæla til oss strøyma!
Ja lat oss døy fraa Syndi rett, / Og fød oss ny' til Himmel-Ætt,
Til Frukt i Tru aa bera!

Naar Liv og Ande slokna maa / I Daudens stride Stunder,
So lat vaart Hjarta kjenna faa / Din Verknads sæle Under,
So me vaar Ande giva kann / Med heilraadd Hug i Jesu Hand
Og der i Æva kvila!

(Etter Ringwald og S. Jonassøn.)

-----------
E. Blix, Nokre Salmar (4. utgåva; Kristiania: Samlaget, 1891) nr. 92

Denne vesle salmen var ny i 1891-utgåva av Nokre Salmar. Originalteksten, "Gott Heil'ger Geist, hilf uns mit Grund", er av Bartholomæus Ringwaldt, men Blix har nytta Søren Jonassøns danske gjendikting som førelegg. Salmen stod både i Landstad og i Christiania-tillegget til Evangelisk-christelig. Den versjonen har ein sterk dåm av 1600-tal. Første verset lyder:
Gud Helligaand, i Tro os lær, / Vor Frelsermand alene
Af Hjertet ret at have kjær, / Og hannem saa at tjene,
At vi mod Dødens Grumhed maa / Udi hans dybe Vunder faa
Den Frelse, han fortjente!
Sjå originalteksten (frå lutheran-hymnal.com)
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 28.5.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?