<$BlogRSDUrl$>

5.5.04

Hans frå Høland 

Farsslekta til Emma Alvilde Marie Blix (f. Hansen) kom frå garden Øsken i Høland. Eg er ikkje heilt i mål med slektsforskinga denne vegen, det står att noko kvalitetssikring gjennom kyrkjebøker frå Oslo, men så vidt eg kan forstå frå Ivar Blix' Erindringer og band 2 av Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog må samanhengen vere slik:

Far til Emma, Hans [IV] Mathias Hansen (1806-1865) var son av kjøpmann Hans [III] Hansen i Kristiania, og det var han som kom frå Øsken (Blix). I så fall må han vere identisk med "Hans [Hansen] f. 1773, kjøpmann, gift 1805 med Dortea Saksesdtr. fra Blesa, Fet, enke etter garver Hansen i Christiania" (Gårdshist. for Høland 2, s. 189).

Om far hans att seier gardshistoria (s. st.): "Hans [II] Sypriansen f. 1731 på Øsken, d. 1795 på Øsken, giftet seg i 1752 med Susanne Svendsdtr. f. 1731 på Sandem, d. 1817 på Øsken, og de tok over gården." Vi kan følgje slekta enno eit par generasjonar attende på Øsken, via Syprian Hansen til Hans [I] Hansen Øsken, som tok over garden i 1729. Av farsnamnet hans skjønar vi at det er fleire Hans-ar, men for vårt føremål kan denne få vere nummer I.

Attende til Hans III: Han var yngst av 11 søsken. Det var bror hans, Svend Hansen som tok over garden. Gjennom dotter hans, Mette Sofie kom Øsken med på lista over eigedommane til Hanneborg-slekta. I dag er det ei stifting som eig Øsken gard.

Og arvenamnet vart halde i ære: Bror til Emma, Hans [V] Wilhelm Hansen, bar det. Han var barnlaus, men nevøen Hans [VI] Peter Blix (1872-1936), eldste son til Emma og Elias, bar namnetradisjonen vidare.

Send ein kommentar.
# lagt inn 5.5.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?