<$BlogRSDUrl$>

10.6.04

Klæbo og Blix 

Elias Blix er nemnd fleire gonger i breva frå John Klæbo til Anton Chr. Bang, mest utførleg og morosamt i brevet eg tidlegare har sitert. Det er datert 1. november 1865, men mykje tyder på at det skulle stått desember. Her kjem nokre andre utdrag:
29.04.1869: Jeg har den Glæde fra selve Udgiveren at sende Dig Salmarne. Jeg ved det vist, denne Bog med samt Dedicationen vil være Dig meget kjær. Du kjender selv Haandskriften og jeg tarv ikke sige Navnet. Forf. er anonym; derfor vilde han ikke skrive “fra E. Blix” eller “venligst”, for at ikke Forholdet til Dig skulde bæres frem udenpaa Bogen; men hans Hilsen til Dig, som Du herved modtager er “venligst”. I norske Folkeskole er trykt enda et Nummer af samme Mand, en Paaskesalme, svært pen. -

19.09.1869: Fra dine Venner kan jeg hilse saa meget. Den 15e var Carl og Hansen hos mig paa et Glas Blanco. Du ved jeg da fyldte mit 30de Aar. Den 16de spiste Blix, Carl Johan, Brun, og gamle Johannesen hos mig.

27.11.1869: Blix læser fremdeles arab. Haandskrifter med Prof. Broch; af og til oversætter han en Salme; og er den samme udmærkede Kar som før. –

16.03.1870, tidlegare sitert.

25.06.1870: Men det er ikke frit for, at det er en liden Misfornøjelse med Fakultetet sneget sig ind hos mig; kanske den med Tiden kunde voxe? Du har vist seet af Aviserne, at der er 300 Spd. opsparet af det nordlandske Legat. Nu staar det i Testamentet, at Renterne skal uddeles til værdige trængende Studenter, dersom der er nogen saadan, og dersom der ingen saadan er, da skal Rent. oplægges til Rejsestipendium. Desuagtet – der har jo hele denne Tid vært nordl. Stud. med Trang – har Colleg. dog gjort denne Opsparing. og ved Du hvad? Gamle Johnson – Dekanus – skal for omtrentlig have sikret Johan Jensen dette Stipendium uagtet Blix for uvilkaarlige Folk maa være saa qvalificeret som nogen. Hvorfor gjør Fakultetet slikt! Med Hensyn til selve denne Oppsparing var Nilsen ivrig stemt paa en Klage til Departem. Det er grejdt nok, at Coll. har snydt os, lige imod Statuterne hos Schytte; men jeg var ikke lysten paa at træde i saa oppositionell Stilling til Universitetets Vedkommende, og dermed er Sagen hvilende. Hr. Pastoren skulde ikke have Lyst til at tale Nordlands og Retfærdighedens Sag? ---

15.12.1870, tidlegare sitert.

19.12.1870: Siden sidst har jeg ikke talt med Blix og jeg saaledes [SIC] ude af Stand at bringe ham din Hilsen.

Utne, 20.08.1872: Er Blix kommen igjen [frå Leipzig]? Har han havt godt Udbytte af Turen?
Dei to lange utdraga er svært interessante. 1. Kvifor var anonymiteten så viktig for Blix da han gav ut Nokre Salmar? 2. Det vart Blix som fekk reisestipend frå Schyttes legat til slutt. Men det må ha halde hardt. Det ligg noko under her som eg ikkje har fått hol på enno. Eg skuldar å gjere merksam på at Klæbo i same brevet fortel at han ikkje lenger kan vente seg "Trangsstipendium" frå det same Schyttes legat; kollegiet meinte vel han hadde halde på lenge nok.

Men Emma nemner Klæbo ikkje med eitt ord.

Send ein kommentar.
# lagt inn 10.6.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?