<$BlogRSDUrl$>

9.6.04

Svein Urædd 

Fleire gonger i breva til Bang nemner John Klæbo engasjementet sitt i bladet Svein Urædd. Særleg på dette punktet trur eg breva kan kaste nytt lys over ein del av soga om nynorsk skriftkultur. 15.12.1870 omtalar Klæbo sjølv meldinga si av Blix-salmane.
Jeg havde langtifra god Hug til at skrive om Salmerne, men da det udhaledes, og ingen vilde træde i Skranken ligeoverfor et saa vigtigt Arbejde, syntes jeg at skylde Blix dette. Som Du vil se af "Svein", kommer det en Skisse "To Dagar i Nordland" af mig, og dermed lgger jeg Pennen ned i Landsmaals-Litteraturen for lange Tider. Jeg havde nemlig Lyst til selv at se Landsmaalet brugt med en nordlandsk Farve over sig. Kunde hænde, tænkte jeg, at dette kunde smage enkelte Nordlændinger bedre. Sikkert er det, at det almindelige I. Aasenske (vestlandske) Normalsprog aldrig blir hejst[?] i Nordland, det har Ivar (paa Glein) ogsaa sagt. Hvis man skulle slutte sig dertil, saa maatte man mere – paa Grundlag af det opstillede – tage frem sin egen Dialekt, og om jeg engang skulde friste Lykken – jeg har adskilligt Stof ifra Glejn og det omtumlede Liv jeg havde at gjennemleve i Barneaarene – og lægge Haanden paa et større Arbejde, saa vil jeg holde mit til det nordlandske saa meget som muligt, – saa meget ser jeg nu.

Med "Svein" indtræder efter Nytaar en meget stor Omkumpling[?]. Rolvson er allerede dragen til Sunnfjord, og for ikke at Bladet skulde strande, har din gode Ven S. Schjøtt overtaget Redactionen. Ikke nok hermed, ogsaa Navneforandring: "Andvake" er det ny Navn. Og saa skal Maalet renses for alle overflødige stumme Lydtegn, og sterke Fem. baade med i og a, efter Behag. De har naturligvis anmodet mig indstændig om at være med, men jeg har med Henvisning til Theologien paa en høflig Maade afslaaet at være med. Derimod siges Werenskjold og Sars at have sluttet sig til det ny Styre, som og indbefatter Eng og Stud. Holst. (Kanske Du har hørt, at Holst isommer er forl. med den smukke og begavede Frk. Sars, – som det siges til ikke altfor stor Tilfredsstillelse for den aristokratiske Sars-Welhavenske Slægt).
Send ein kommentar.
# lagt inn 9.6.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?