<$BlogRSDUrl$>

1.9.04

Dagens Blix/Johannes 

Johannes 5,19-27
19 Jesus svarade daa og sagde til deim: "Sannelege, sannelege segjer eg dykker: Sonen kann ingen Ting gjera av seg sjølv, utan det, som han ser Faderen gjera; for dei Ting, som han gjerer, dei same gjerer og Sonen lika eins;
20 for Faderen elskar Sonen og syner honom alt det, som han sjølv gjerer; og han skal syna honom større Gjerningar enn desse, so de skulo undra dykker.
21 For liksom Faderen vekkjer upp dei daude og gjerer livande, soleides gjerer og Sonen livande deim, som han vil.
22 For Faderen dømer helder ikkje nokon, men heve gjevet Sonen heile Domen,
23 at alle skulo æra Sonen, liksom dei æra Faderen. Den, som ikkje ærar Sonen, ærar ikkje Faderen, som sende honom.
24 Sannelege, sannelege segjer eg dykker: Den, som høyrer mitt Ord og trur den, som sende meg, han heve ævelegt Liv og kjem ikkje til Doms, men er yvergjengen fraa Dauden til Livet.
25 Sannelege, sannelege segjer eg dykker: Det kjem ein Time, og han er alt no, daa dei daude skulo høyra Røysti av Guds Son, og dei, som høyra, skulo liva;
26 for liksom Faderen heve Liv i seg sjølv, soleides heve han og gjevet Sonen aa hava Liv i seg sjølv;
27 og han heve og gjevet honom Magt til aa halda Dom, avdi han er ein Menneskjeson.
-----------------
Evangeliet etter Johannes (omsett av Elias Blix; Kristiania: Det norske Samlaget, 1889)

Og slik omsette Elias Blix same bibelteksten til teologisk embetseksamen, da han leverte det skriftlege eksamenssvaret i faget Det nye testamente i mai 1866:
Jesus svarede derfor og sagde til dem: Sandelig, sandelig siger jeg Eder: Ej kan Sønnen gjøre Noget af sig selv, uden hvad han ser Faderen gjøre, thi hvad som helst denne gjør, dette gjør ogsaa Sønnen ligesaa. Thi Faderen elsker Sønnen og viser ham Alt hvad han selv gjør; og større Gjerninger end disse skal han vise ham, forat I skulle forundre Eder. Thi ligesom Faderen opvækker de Døde og gjør levende, saaledes gjør og Sønnen levende dem han vil. Thi heller ikke Faderen dømmer Nogen, men den hele Dom har han givet Sønnen, forat Alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære Faderen. Hvo som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Faderen, som ham sendte. Sandelig, sandelig siger jeg Eder, at hvo som hører mit Ord og tror paa den, som sendte mig, han har et evigt Liv, og til Dommen kommer han ikke, men er gaaet over fra Døden til Livet. Sandelig, sandelig siger jeg Eder, at en Time kommer og er nu, da de Døde skulle høre Guds Søns Røst, og de som den høre, skulle leve. Thi ligesom Faderen har Liv i sig selv, saaledes har han givet ogsaa Sønnen at have Liv i sig selv, og han har givet ham Magt til ogsaa at holde Dom, fordi han er Menneskets Søn.
Les heile eksamenssvaret.
Les teksten i dagens bibelomsetjing (Frå Bibelen.no).
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 1.9.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?