<$BlogRSDUrl$>

6.9.04

Dagens Blix/Johannes 

Johannes 6,5-13
5 Daa no Jesus lyfte upp Augo og saag, at der kom myket Folk til honom, sagde han til Filippus: "Kvar skulo me kaupa Braud, so desse kunna faa eta?"
6 (Men dette sagde han til aa prøva honom; for sjølv visste han, kvat han vilde gjera).
7 Filippus svarade honom: "Braud fyre tvo hundrad Peningar er ikkje nog aat deim, so at kvar ein av deim kann faa litet Grand".
8 Ein av hans Læresveinar, Andreas, Broder til Simon Petrus, sagde til honom:
9 "Her er ein Smaagut, som heve fem Byggbraud og tvo smaae Fiskar; - men kvat er dette aat saa mange?"
10 Men Jesus sagde: "Faa Folket til aa setja seg". Men det var myket Gras paa den Staden. So sette daa Mennerne seg ned, umkring fem tusund i Talet.
11 Men Jesus tok Braudi og takkade og skifte ut til Læresveinarne; men Læresveinarne til deim, som sat der, likeins og av dei smaae Fiskom, so myket dei vilde.
12 Men daa dei var mette, sagde han til sine Læresveinar: "Sanke upp dei Smular, som ero leivde, so ikkje nokot vert spillt!"
13 Dei sankade daa upp og fyllte tolv Korger med Smular, som var leivde av dei fem Byggbraud, etter deim, som hadde etet.
-----------------
Evangeliet etter Johannes (omsett av Elias Blix; Kristiania: Det norske Samlaget, 1889)

Les teksten i dagens bibelomsetjing (Frå Bibelen.no).
Fredagens Blix.

# lagt inn 6.9.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?