<$BlogRSDUrl$>

24.9.04

Dagens Blix/Johannes 

Johannes 8,39-47
39 Dei svarade og sagde til honom: "Vaar Fader er Abraham". Jesus sagde til deim: "Dersom de var Abrahams Born, so gjorde de Abrahams Gjerningar.
40 Men no søkja de aa slaa meg i Hel, ei Menneskja, som heve sagt dykker Sanningi, som eg heve høyrt av Gud; dette hadde ikkje Abraham gjort.
41 De gjera dykkar Faders Gjerningar". Dei sagde daa til honom: "Me ero ikkje avlade i Hor; ein Fader hava me, det er Gud":
42 Jesus sagde daa til deim: "Dersom Gud var dykkar Fader, so elskade de meg; for eg er utgjengen og komen fraa Gud; for eg er ikkje komen av meg sjølv, men han heve sendt meg.
43 Kvifyre skyna de ikkje min Tale? Fyre di de ikkje kunna høyra mitt Ord.
44 Men de hava Djevelen til Fader, og de vilja gjera dykkar Faders Lyster. Han var ein Manndraapar fraa Upphavet, og han stend ikkje i Sanningi; for det er ikkje Sanning i honom; naar han talar Lygn, so talar han av sitt eiget; for han er ein Ljugar og Faderen til Lygni.
45 Men avdi eg segjer Sanningi, tru de meg ikkje.
46 Kven av dykker kann yvertyda meg um nokor Synd? Men segjer eg Sanning, kvi tru de meg ikkje daa?
47 Den, som er av Gud, høyrer Guds Ord; difyre høyra ikkje de, fyre di de ikkje ero av Gud".
-----------------
Evangeliet etter Johannes (omsett av Elias Blix; Kristiania: Det norske Samlaget, 1889)

Den kyrkjelege utgåva av Johannesevangeliet er i praksis ei samling fyndord og "mannakorn", meir eller mindre lausrivne frå samanhengen sin - til dømes den "vesle bibelen". Når ein vert tvinga til langsam lesing (og skriving) av den samanhengande teksten, kan ein forstå det. Her er mange "hard sayings", som den ovanfor. Kristne teologar prøver i det lengste å verne evangelistane mot skuldingar om antisemittisme. Men eg må seie at eg synest Johannes kjem farleg nær i ein del av desse framstillingane av "Jødarne".

Les teksten i dagens bibelomsetjing (Frå Bibelen.no).
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 24.9.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?