<$BlogRSDUrl$>

12.9.04

Faglitteratur 

Denne helga er eg i Uranienborgveien 2 att. Det er oppstartsamling på den siste modulen i det faglitterære forfattarstudiet. Tema for undervisninga denne gongen er kjeldekritikk, nyttig for oss som på ein eller annan måte driv med historiske prosjekt. Men det finaste er framleis gruppearbeidet over eigne tekstar. Eg skal vere i ei gruppe der dei fleste arbeider med prosjekt som på ein eller annan måte har biografisk karakter. Her er journalistane Kjell og Bjarne (nei, Kjell Bjarne er ein annan), naturvitaren Norunn, den landbruksfaglege omsetjaren Karl, og den gode hjelparen vår, Solveig Aareskjold. Vi kjenner henne litt frå før, kvarandre kjenner vi etter kvart godt. Skåret i gleda: Pedagogen Kristine hadde ikkje høve til å vere med denne gongen. Eg skulle så gjerne hatt hennar samiske perspektiv på materialet eg arbeider med.
# lagt inn 12.9.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?