<$BlogRSDUrl$>

8.10.04

Dagens Blix/Johannes 

Johannes 11,49-52
49 Men ein av deim, Kajafas, som var Øvsteprest det Aaret, sagde til deim: "De vita ingen Ting.
50 Helder ikkje tenkja de paa, at det er oss til Gagn, at ei Menneskja døyr fyre Folket, og at ikkje heile Folket skal verta øydelagt".
51 Men dette sagde han ikkje av seg sjølv; men avdi han var Øvsteprest det Aaret, so spaadde han, at Jesus skulde døy fyre Folket,
52 og ikkje berre fyre Folket, men at han og skulde sanka Guds sunderspreidde Born saman til eit.
-----------------
Evangeliet etter Johannes (omsett av Elias Blix; Kristiania: Det norske Samlaget, 1889)

Les teksten i dagens bibelomsetjing (Frå Bibelen.no).
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 8.10.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?