<$BlogRSDUrl$>

6.10.04

Professor 


Dagens gullkorn frå Nasjonalbibliotekets digitale avisbibliotek er henta frå Verdens Gang 20. mai 1879. Under overskrifta En Bondegut Professor refererer Venstre-avisa stortingsdebatten og avrøystinga over forslaget den 12. i same månaden om å opprette eit ekstraordinært professorat i hebraisk øyremerka for Elias Blix.
# lagt inn 6.10.04 1 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

"Stenmuren i Drøbaksund", som avisa samanliknar professorutnemninga med, er Drøbaksjeteen:

"Drøbaksjeteen er en 1.500 meter lang undervanns steinmur, bygget av fanger idømt tvangsarbeid i årene 1874 til 1879. Steinblokkene ble sprengt ut blant annet på Nesset. Jeteen går fra Hurumlandet til Småskjæra og derfra i bue over til søndre Kaholmen slik at den sperrer det vestre seilløpet forbi Oscarsborg." (Østlandets Blad).

Nett no lagar Kystverket hol i Drøbaksjeteen, i samband med forbetringa av skipsleia i Drøbaksundet. Slik kan det gå.
Av Blogger Anders, 5:28 p.m.  
Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?