<$BlogRSDUrl$>

30.11.04

Dagens Blix 

Seg Jerusalem: / Sjaa din Konung kjem
Som ein Frelsar logn og tolen, / Ridande paa Asenfolen!
Fagna deg, Guds Stad! / Møt din Konung glad!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 3

Salmen fann forma si på første forsøk (1875-heftet av Nokre Salmar). Den står framleis i Norsk Salmebok (nr. 17), men med inngangsverbet "Sjå" i staden for "Sei".

Den typisk bibelsk-Blix'ke intertekstualiteten (her er det spela på fleire sentrale adventstekstar) har eg kommentert før. Eg har sagt noko om melodien også. "Våk, o sjel, og be" var ikkje nytta i Landstads salmebok eller Lindemans koralbok. Derimot stod den i Birger Halls "Kirkeklokken" (1890). Er det vekkingsrørslene som har bore denne salmen inn i norsk salmesong? Det er litt rart, for forfattaren er den kjende svenske salmediktaren Wallin, og omsetjaren er Wexels.

I alle fall, Blix var glad i dette versemålet, han nytta det mange gonger. Ein annan som også gjorde det, noko seinare, var Gustav Jensen ("Konge er du visst", "Be for oss, o Krist").

Heile salmen.
Førre utgåva (1883).
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 30.11.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?