<$BlogRSDUrl$>

25.11.04

Dagens Blix/Johannes 

Johannes 20,24-31
24 Men Tomas, ein av dei tolv, han som var kallad Tvilling, var ikkje med deim, daa Jesus kom.
25 Difyre sagde dei andre Læresveinar til honom: "Me hava seet Herren". Men han sagde til deim: "Utan at eg fær sjaa Nagleholet i hans Hender og leggja min Finger i Nagleholet og leggja mi Hand i hans Sida, vil eg aldri tru".
26 Og aatte Dagar deretter var hans Læresveinar atter inne og Tomas med deim. Jesus kom, medan Dyrrerna var stengde, og sstod midt imillom deim og sagde: "Fred vere med dykker!"
27 Deretter sagde han til Tomas: "Rett din Finger hit, og sjaa mine Hender! og rett di Hand hit og legg henne i mi Sida, og ver ikkje vantruande, men truande!"
28 Og Tomas svarade og sagde til honom: "Min Herre og min Gud!"
29 Jesus sagde til honom: "Avdi du heve seet meg, Tomas, heve du trutt. Sæle ero dei, som ikkje saag og endaa trudde".
30 Mange andre Teikn, som ikkje ero skrivne i denne Bok, gjorde vel Jesus og fyre Augom paa sine Læresveinar.
31 Men desse ero skrivne fyre det, at de skulo tru, at Jesus er Kristus, Guds Son, og at de som tru, skulo hava Livet i hans Namn.
-----------------
Evangeliet etter Johannes (omsett av Elias Blix; Kristiania: Det norske Samlaget, 1889

Les teksten i dagens bibelomsetjing (Frå Bibelen.no).
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 25.11.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?