<$BlogRSDUrl$>

26.11.04

Kyrkjemøtespråk 

Avisa Nordland er oppteken av språk i andre samanhengar og. Under overskrifta Men feriebispen var ikke død har den ein kommentar om språkbruk og språkbrukarar på kyrkjemøtet, som vart halde i Bodø for kort tid sidan:
Wesenlund har for lengst erklært Fjertnes for død, men hans ånd svevde ettertrykkelig i rommet under Kirkemøtet. Her var den teologiske sjargongen høyst oppegående. Man kan vel nesten kalle det et ghetto-språk. I stor grad var møtets deltakere – mange av dem sprenglærde teologer – preget av yrkes-sjargong, men selv i Stortinget har man jo etter hvert begynt å legge av seg høytidelighetene. Ikke slik i "Kirkens Storting". Her var store mengder av språklig og intellektuell innavl, her var det viktig å tekkes kolleger.

Den særegne formen for "dagligtale" er ikke ukjent for kirkegjengere. Riktignok kan det å omtale det hellige gi en viss språklig avstand, men det skulle være unødvendig å si "...jeg sier deg takk..." i stedet for "takk skal du ha", og snakke om "medvandrere" i stedet for meningsfeller.

"Guds rike er kommet nær" er en kjent bibelsk frase. En del av geistligheten vil nok heller si: "Vi er glade for å si at Vårherre er tilstede".

Legg for øvrig merke til at hvis man kjører for fort, i strid med Vegtrafikkloven, heter det å gjøre en OVERtredelse, mens i kirken heter det å gjøre noe feil en overTREdelse.
Les meir.
# lagt inn 26.11.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?