<$BlogRSDUrl$>

12.11.04

Nordnorsk historie 

Nordlysredaktøren Asbjørn Jaklin har gjeve ut Historien om Nord-Norge, som får ei fyldig melding i avisa hans:
---
Jaklin vil ta livet av mytene. Nordlendingen er ikke lenger den sære, den som er brukbart objekt på revyscenen.
---
En innvending mot Jaklins fortelling er at han så ofte og så tydelig i teksten refererer til sine kilder, i stedet for å bruke fotnoter. Det hindrer noe av flyten, men er en form for kvalitetssikring og hindrer diskusjon om faktagrunnlaget. Jeg skulle imidlertid ønske meg noe mindre av det, og noe mer Jaklin. Et mer personlig temperament og mer av forfatterens sjel på sidene.

Likevel. Det finnes. Ikke minst i det som kan synes å være ett av forfatterens hovedanliggende. Nemlig å være historieskriver i nasjonsbyggerens tradisjon. Vi er mer og vi er viktigere enn forfattere utenfra har beskrevet. Her skal det bygges bevissthet om at landet i nord er noe langt annet enn en klient og en belastning på den norske kroppen. Slik landsdelen vår har vært betraktet og betraktes fra hovedstadens ignorante, men innflytelsesdominerende miljøer.

– Historien om Nord-Norge er ikke historien om en bakevje, tilbakeviser Jaklin. Litt sånn som Mikael Niemi fortalte i "Populærmusikk fra Vittula".
---
Asbjørn Jaklins anliggende synes i stor grad å være å vise at Nord-Norge var undervurdert, men at landsdelen nå er en del av landets selvfølgelige gjennomsnitt. Fiskarbonden dominerer ikke lenger. Den sære profilen som Mykle kolporterte, som Arthur Arntzen gjorde til levebrød og som Lars Andreas Larssen ga en nordnorsk språkdrakt ingen vedkjenner seg.

Asbjørn Jaklin påviser at Norge har en undervurdert historie i nord. Sosialdemokratiet er født her. Vi er skrevet ut av krigshistorien. Vår industrihistorie er knappe parenteser.

Jaklins verk er ikke historieskriving, men en fortelling som løfter nordnorsk historie opp på plassen den fortjener. Vi har ingen grunn til å stå med hua i handa, det har Asbjørn Jaklin dokumentert i denne boka.

Den fyller plassen norske historieverk har latt stå åpen om nordnorsk historie. Få boka inn i hjemmene og i skolen – en gave til bevisstgjøring av den fordømte og forsømte nordlendingen.
Men eg er framleis ikkje heilt klok på prosjektet til Jaklin, eller er det til meldar Odd R. Olsen. Skal ein finne fram Stein Rokkan eller Edward Said for å forstå, tru? Eller Jaklin, kan hende, eg blir vel nøydd til å lese boka.

Les meir.

Boka er dessutan presentert i konkurrentavisa Tromsø, under overskrifta: "- Nord-Norge er ingen bakevje". Den differensierte pressa? Vel, Jaklin er i det minste konsistent når han uttalar seg. Sjå og Finnmark Dagblad (med hammerfestingen Ole Olsen som sentral figur, sjølvsagt), Fremover (med vekt på Narviks rolle i nordnorsk historie).
# lagt inn 12.11.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?