<$BlogRSDUrl$>

30.12.04

Ulukka 

Ja, eg har fått med meg jordskjelvet og flodbølgja som har råka store delar av Det indiske hav. Dimensjonane er ikkje til å fatte.

BlixBlog er ikkje staden til å følgje opp dei mange norske familiane som er råka. Eg har mange slags tankar om det, og kollegaer og slektningar som er involverte i hjelpearbeidet. Men eit spørsmål verkar det naturleg å stille her: Korleis har det gått med fiskarbefolkninga i det aktuelle området? Nationen er det norske mediet som, så langt eg har sett, har teke opp denne problemstillinga. Avisa reiser spørsmålet: "Hvorfor kan ikke Norge sette en stopper for statsstøttet opphugging av fiskebåter, og i stedet sende fullt brukbare fiskefartøyer til de nødrammede etter flodbølgen i Asia? Norge bruker 70 millioner kroner i året på å ødelegge hundrevis av små fiskefartøyer fra kystfiskeflåten."
– Disse kystfartøyene kan brukes. Trolig må det noen små tekniske endringer til. Jeg vil oppfordre myndighetene til å gjøre et prøveprosjekt med for eksempel ti båter. Det sier førstekonsulent Kanapathipillai Sivarajah i Fiskeridirektoratet i Tromsø.

Han er selv tamil fra Sri Lanka, kom til Norge i 1972 som filetarbeider ved Nestlé/Findus i Hammerfest, og utdannet seg så ved Fiskerhøgskolen. I år har han tilbragt tre måneder i fiskeridistriktene som ble rammet på nord- og nordøst-kysten av Sri Lanka. De tamilske tigrene ga ham i oppdrag å utrede utvikling nettopp av fiskeriene, som nå er bortimot utradert.

– Jeg møtte lederne i veldig mange fiskerikooperativer. Det som er veldig trist, er at nesten alle jeg traff, er omkommet. Fiskerne er hardt rammet. Jeg har vært i kontakt med mine hjemområder på telefon og per e-post, og har fått bilder av fryktelige ødeleggelser.

– Akkurat nå er nødhjelp viktigst. Det er i gang. På sikt må det enorm innsats til for å få opp fiskerinæringen. Folk trenger hus, og skal de fiske, må alt kjøpes på nytt – båter, utstyr, isfabrikker, sier Sivarajah.
Les meir.
# lagt inn 30.12.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?