<$BlogRSDUrl$>

5.1.05

Dagens Blix 

Eit Barn er født, ein Son oss send,
Ein Son oss send,
I Betlehem, i Juda Grend.
Halleluja, Halleluja!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 21

Nokre melodiar er meir gjestfrie enn andre, trur eg. At nye tekstar nyttar versemålet og tonen til "Vom Himmel hoch" eller "Ein' feste Burg ist unser Gott", merkar eg knapt. Men "Et Barn er født i Betlehem" har liksom ikkje plass til andre tekstar. Denne salmen ligg dessutan for nær, med same opningslina, og den er ikkje god nok til å konkurrere med originalen. Så fekk den ikkje leve lenge nok til å kome med i Nynorsk Salmebok heller. Det meste av salmen parafraserer Jesaja 9, men dette første verset ligg nærare Mika 5,1-2.

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Tidlegare kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 5.1.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?