<$BlogRSDUrl$>

6.1.05

Dagens Blix 

Renn upp, vaar Sol med Sæla! / Vaar Jesus, lys um Land
Fyr deim, som tungt maa træla / I Heidningmyrkers Band!
Der inn seg aldri trengde / Det Sannings Ljos, du gav;
Der Sky av Vantru stengde / Som Steinen yver Grav.

Renn upp med Straalar bjarte / Som Paaskemorgon klaar!
Driv Daudens Skuggar svarte, / Skap Livsens væne Vaar!
Og stig paa Straalevengjer, / So Skylag lettnar av,
So Straalen Stengsla sprengjer, / Og daude stig or Grav!

Kom, Krist vaar Sol, med Sumar / Til Heidnings Hjarte-Jord!
Lat turre Kvist faa Kumar / Og bløma paa ditt Ord!
Lat grønka ville Vangar, / Giv Gror paa Grunnen hard,
Til Øydemarki angar / Som Herrens Aldegard!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 28

Det er trettandedagen i dag, Heilagtrekongarsdag, om du vil. Blix-salmane kjem i stim på denne tida av kyrkjeåret, så eg må hoppe over nokre nummer for å nå fram hit i Nokre Salmar. Ta det med ro, vi skal få med oss dei andre seinare.

Denne dagen er den store misjonsdagen i kyrkjeåret. Vismennene frå aust (Bibelen seier verken at dei var kongar eller at dei var tre) er dei første heidningar som oppsøkjer Jesus. For ordens skuld: Ein "heidning" er ein ikkje-jøde. Dei fleste nordmenn er altså for heidningar å rekne, anten dei er kristne eller ikkje ...

Blix har skrive to misjonssalmar. Eg har ofte lurt på i kva grad han var personleg engasjert i misjonsrørsla. Var han med i noka misjonsforeining i Tromsø-tida, t. d.? Han var sikkert i Tromsø kyrkje den januardagen i 1859 da biskop Gislesen frå preikestolen bad ei takkebøn etter den første dåpen som følgje av norsk misjon i Zululand. Han var nær ven av Nils Astrup, som reiste ut som misjonær til Sør-Afrika og tok over rolla som "misjonsbiskop" etter Hans Schreuder. Han studerte syrisk saman med Lars Dahle, som vart generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, rundt 1870.

Salmen står i Norsk Salmebok på nr. 513, i noko redusert utgåva. Eg har teke med det tredje av dei opphavlege versa, på grunn av det Blixke sentralmotivet (hagen, sjølvsagt, ikkje sommaren. Biletbruken er særleg inspirert av den midterste delen av Jesaja-boka, tekstar som denne). Det er no utelate.

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 6.1.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?