<$BlogRSDUrl$>

8.1.05

Dagens Blix 

Simeon i Alder graa / Lengtad heim med Fred aa fara.
Men Guds Ande sagde fraa, / At hans Livsdag skulde vara,
Til han fekk med Augom sjaa / Honom, som han stundad paa.

Simeon i Templet kjem / Inn ein Dag ved Andens Dragning,
Ser det Barn fraa Betlehem, / Ser Guds Frelsa frid i Dagning.
So han etter Lengting lang / Frelsarbarnet tok i Fang.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 22

Noko på etterskot, men her kjem den første av salmane til "Sundag millom Jol og Nyaar" i fjerde utgåva av Nokre Salmar. Det bibelske grunnlaget er evangelieteksten for sundagen, Lukas 2,22-35. Salmen stod i noko amputert utgåve i Landstads reviderte salmebok (1924), nr. 143, fullstendig i Nynorsk Salmebok (1925), nr. 116. No er den ute av salmeboka.

Blix har valt å framstille forteljinga i eit "evangelierim," ikkje å gjendikte Simeons kjende lovsong, Nunc dimittis (Lukas 2,29-32), som Anders Hovden gjorde i "Lat meg få fara burt i fred, min Frelsar hev eg funne" (Nynorsk Salmebok 120).

Men til denne forteljinga er det inga bibeltolking som kjem opp mot Rembrandts (Nationalmuseum, Stockholm).

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Tidlegare kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 8.1.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?