<$BlogRSDUrl$>

30.1.05

Dagens Blix 

Naade, Naade utan Ende, / Aa, kor er Guds Naade stor!
Verdi seg fraa honom vende, / Gløymde burt hans gode Ord.
Men vaar Gud oss ikkje gløymde, / Men oss i sitt Hjarta gjøymde.
Alt fraa me i Syndi fall, / Gjekk paa Jordi ut hans Kall.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 41

Vi er komne til "Sundag Septuagesima" i 4. utgåve av Nokre Salmar - eller "Vingardssundagen", som den heiter no for tida. Eg ligg framleis to veker etter skjemaet. Evangelieteksten er likninga om arbeidarane i vingarden, Matteus 20,1-16.

Salmen er vel ikkje av dei formelt sterkaste, kan hende har dette gått litt fort. Første strofe har for eksempel to liner på rad som begynner med "Men", attpå til i trykksterk staving. I Landstads reviderte og Nynorsk Salmebok er "men" nummer to blitt til "Han". Og medan "Kvinnesonen knuste Ormen" i strofe 3 er ein allusjon til 1. Mosebok 3,14-15, ser eg på "Daa gjekk Kallet ut som Stormen" som eit reint naudrim, inntil nokon overtyder meg om at det ligg ein bibelsk allusjon her òg.

Likevel, salmen er svært interessant. Ein kan nok bli skeptisk i løpet av dei første strofene. Predikantar som finn det naudsynt å begynne med Adam og Eva, vert lett langdryge. Men det viser seg fort at Blix ikkje har tenkt seg gjennom heile bibelhistoria. Vingardsteksten aktiviserer typologien Edens hage - Kristus - kyrkja, ein klassisk streng i kristen tradisjon, som etter mi meining er sjølve den raude tråden i salmediktinga til Elias Blix. Dette er stadene der Gud auser ut sine gode gåver - "Naade, Naade utan Ende" - til gjennomsnittssyndarar. Slik ligg denne salmen svært nær påskesalmen "I Edens sæle Sumar" - som eg vil påstå er ein nøkkeltekst i verket hans.

Ein tanke har eg ikkje tenkt til endes enno: Det er tydeleg at Blix også hektar landet - nasjonen - på denne hagetypologiske strengen ("Gud signe vaart dyre Fedraland / og lat det som ...", akkurat!) Korleis tenkjer Blix eigentleg om forholdet mellom nasjon og religion, mellom kyrkje og folk?

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Onsdagens Blix.
# lagt inn 30.1.05 1 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Det er mulig at kallet i strofe 1-3 , kan leses og tolkes ut fra slutten av salmen slik jeg har kommentert det på salmebloggen min: "Vi kan undre oss over at de som bare hadde arbeidet en time, fikk samme dagslønn som de som hadde arbeidet hele dagen. Men Jesus forteller oss en lignelse om himmelriket. Det må vel bety at i Guds rike går det ikke etter fortjeneste. De siste skal bli de første og de første de siste. Det er Nåde, nåde utan ende hele veien: “Men når dagen ut er runnen / Han til løn oss kallar inn / Den som då vert fulltru funnen / liv til løn av nåde vinn.” Og i siste strofen knytter også Blix den lutherske kallsetikken sammen med det andre sentrale motivet i salmen: Kall til frelse og kall til tjenste: “Herre, vekk då hug og øyra / So ditt kall me gjerna høyra / Alle til din vingard drag / Medan det er enno dag.” Dette motivet finner vi igjen i alle strofene i salmen":

http://leifhaugen.iblogger.no/2011/02/11/nade-nade-utan-ende/

I så fall er ikke "Då gjekk kallet ut som stormen" i strofe tre noe nødrim heller.

mvh
Leif Haugen
Av Blogger leifhaugen, 5:48 p.m.  
Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?