<$BlogRSDUrl$>

11.2.05

Dagens Blix 

Vaar Gud han er so fast ei Borg,/ Han er vaar Skjold og Verja.
Han hjelper oss i all den Sorg, / Som Hjartat her vil herja.
Vaar gamle Fiend gram / Med Aalvor no fer fram.
Stor Magt og mangfald List, / Det er hans Vaapen visst.
Paa Jord er ei hans Like.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 46

Det er fastetid, og første salme ut er Luther-salmen over alle andre, "Ein' feste Burg ist unser Gott". Den har vore med i Nokre Salmar heilt frå 1869-heftet.

Det er eit mønster at Blix gjer mange endringar frå første til andre utgåve av salmane sine. Men da har dei som regel funne forma si. Men i denne salmen gjer han dessutan ei rad større og mindre endringar frå 1883- til 1891 utgåva.

Salmen hadde ein heilt spesiell status som evangelisk-luthersk kjernesalme, og det fanst ei rad omsetjingsforsøk også på bokmål. Sjå H. Blom Svendsen, Norsk salmesang, 3.152-154.

Heile salmen.
Tidlegare kommentarar: 1869-, 1883-utgåva.
Onsdagens Blix.
# lagt inn 11.2.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?