<$BlogRSDUrl$>

5.3.05

Dagens Blix 

I Øydemark forutan Braud – / Det er den visse Hungersnaud!
Kvar helst du Augat vender,
Du ikkje øygnar Raadabot: / Med matlaus Munn og magtlaus Fot
Du retter Hug og Hender / Imot dei bygde Grender.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 53

Til midtfastesundag (4. sundag i faste) hadde Blix skrive ein ny salme i 1891-utgåva av Nokre Salmar. Evangelieteksten handlar om brødunderet i ørkenen, og ulike avsnitt frå Johannes 6 har vore nytta. Eg har kommentert samspelet mellom bibelomsetjing og salmedikting hos Blix tidlegare, med nett denne salmen som eksempel. Blix avslutta arbeidet med landsmålstestamentet i første utgåve i 1889, og det var Johannesevangeliet, omsett av Blix sjølv, som var krona på verket.

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Tysdagens Blix.
# lagt inn 5.3.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?