<$BlogRSDUrl$>

4.3.05

Stopp forsøket! 

NRK og andre medium kan i dag melde:
Universitetet i Göteborg trekker seg fra jobben med å evaluere forsøket med valgfri nynorsk i Oslo. De mener de ikke er egnet til å gjennomføre prosjektet, sier skolebyråd Torger Ødegaard.

– Utdanningsetaten og universitetet i Göteborg har sammen funnet ut at det forskningsanbudet som er levert, ikke helt treffer det som er behovet i forsøket.
Inga overrasking så langt. Men no kjem dagens største logiske krumspring:
Til tross for at Utdanningsetaten nå står uten en forskningsgruppe som kan evaluere det igangsatte prosjektet, ønsker Ødegaard at forsøket skal sluttføres.

– Min klare anbefaling er at forsøket skal videreføres og sluttføres. Noe annet ville vært useriøst, ikke minst av hensyn til de elevene som nå er i gang med dette.
Ødegaard kjem sjølvsagt til å få høyre dette frå viktigare talerør enn mitt, men lat meg stemme i hylekoret: Sjølvsagt er dette tøv. Det VERKELEG useriøse ville vere å gjennomføre prosjektet trass i at den uttrykkelege føresetnaden, den om ei forsvarleg evaluering, er broten. Ødegaard har no gjeve den ultimate stadfestinga av det mange lenge har påstått: "Sidemålsforsøket" i Oslo er totalt useriøst, vurdert som pedagogisk prosjekt. Sidemålsforsøket vil vel bli gjennomført likevel, med rå politisk makt. Dette er det mest openberre dømet på ein skjult agenda eg har sett på lenge (og da er ymse utspel i bispestriden i Oslo inkluderte i rekneskapen).

Min eigen vesle innsats får vere - som NRKs Tom Egil Hverven har foreslått - å skrive meir nynorsk. På trass.
# lagt inn 4.3.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?